MyDiabetesHQ

Giúp những người mắc bệnh tiểu đường PHÁT TRIỂN chứ không chỉ SỐNG SÓT.

Chào mừng bạn đến với một nền tảng cung cấp dịch vụ để giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.

MyDiabetesHQ-main-banner-image
hqliveplayer

Bệnh tiểu đường của tôiHQ LIVE

MyDiabetesHQ Live, một buổi phát trực tiếp tương tác mới do các lãnh đạo y tế, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương tạo ra và sản xuất nhằm hỗ trợ bệnh nhân tiểu đường trong việc ưu tiên sức khỏe

Tài nguyên đáng tin cậy và đã được xác minh

MyDiabetesHQ là nơi lý tưởng để giáo dục, các chương trình, điều hướng và giới thiệu bệnh nhân về bệnh tiểu đường ở Houston.

Tìm kiếm một cách nhanh chóng những gì bạn cần.

Mục tiêu là giúp bệnh nhân, nhà cung cấp, nhà tuyển dụng và cộng đồng điều hướng một cách tốt hơn trong hệ thống chăm sóc sức khỏe đang bị phân mảnh.