MyDiabetesHQ

Faith-and-Diabetes-Main-Banner

Chương trình Faith & Diabetes

Hợp nhất các cộng đồng đa dạng về tôn giáo để giải quyết vấn đề tiểu đường thông qua giáo dục, phòng ngừa và các chương trình tự quản lý.

Faith & Diabetes là một phần củaf Cities Changing Diabetes,một sáng kiến toàn cầu giúp các cộng đồng hiểu rõ tình hình đặc biệt của họ về tiểu đường, xác định các lĩnh vực và nhóm dân số có nguy cơ cao nhất và thiết kế các biện pháp can thiệp được đích thị để thực hiện thay đổi.

Do Viện Tâm Linh và Sức Khỏe tại Texas Medical Center đứng đầu với sự hỗ trợ từ các bên liên quan trong Cities Changing Diabetes - Houston, chương trình Faith and Diabetes Initiative nhằm trao quyền cho các cộng đồng đa dạng về tôn giáo tại Houston để hiểu rõ hơn về tiểu đường, phòng ngừa và quản lý với sự chú ý đặc biệt đến niềm tin tôn giáo, thực hành và cuộc sống cộng đồng. Chúng tôi tin rằng niềm tin và sức khỏe có mối liên hệ mật thiết, và rằng các cộng đồng tôn giáo có vai trò quan trọng trong việc làm cho Houston trở thành nơi sống, làm việc, thờ phượng và giải trí khỏe mạnh hơn.

Chương trình Lãnh Đạo Sức Khỏe Cộng Đồng

Chương trình Đào tạo Lãnh Đạo Sức Khỏe Cộng Đồng bao gồm sáu buổi học nhóm mỗi buổi ba giờ. Chương trình đào tạo có 18 giờ học lý thuyết, trong đó người tham gia sẽ lắng nghe các chuyên gia trong lĩnh vực của họ, tham gia vào học tập trải nghiệm và cộng tác, thảo luận về các vấn đề quan trọng và hình dung tương lai của các chương trình khám sức khỏe và phòng ngừa của họ.

Chương trình đào tạo dựa trên chương trình học dựa trên bằng chứng, được tạo ra bởi một nhóm làm việc đa ngành nghề và có sự tham gia của các bên liên quan, bao gồm sáu chủ đề:

Chương trình CORE và Viện Tâm Linh và Sức Khỏe chịu trách nhiệm thực hiện chương trình đào tạo, mỗi bên cung cấp giảng viên có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu trong việc làm việc với các tổ chức tôn giáo và cộng đồng.

Chương trình đào tạo dựa trên chương trình DSMES được phát triển và liên tục cập nhật bởi Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Gateway tại Laredo và được Hiệp Hội Tiểu Đường Hoa Kỳ công nhận vì tuân thủ các Tiêu Chuẩn Quốc Gia về Giáo Dục và Hỗ trợ Tự Quản Lý Tiểu Đường.

Theo Hiệp Hội Tiểu Đường Hoa Kỳ, Hiệp Hội Chuyên Gia Chăm Sóc & Giáo Dục về Tiểu Đường và Học viện Dinh dưỡng và Dinh dưỡng, DSMES đã được chứng minh là một giải pháp có hiệu quả về chi phí để giảm số lần nhập viện và tái nhập viện, và giảm các chi phí chăm sóc sức khỏe trọn đời liên quan đến nguy cơ thấp hơn về biến chứng. Bệnh nhân sống với tiểu đường tham gia vào DSMES thấy có tác động tích cực đối với khía cạnh lâm sàng, tâm lý xã hội và hành vi của tiểu đường, cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống, tăng cường khả năng tự hiệu quả và quyền tự quyết.

Đến nay, hơn 75 người lãnh đạo từ các cộng đồng Kitô giáo, Hồi giáo và Hindu đã hoàn thành chương trình đào tạo.

Các Khóa Học Tiểu Đường trong Cộng Đồng của Bạn

Nếu bạn quan tâm đến việc được đào tạo để hướng dẫn giáo dục về tiểu đường trong cộng đồng của bạn hoặc tổ chức một chương trình, vui lòng truy cập
 https://www.faithanddiabetes.org/ để cập nhật thông tin.

Cities Changing Diabetes Faith & Diabetes Initiative

Play Video about Cities-Changing-Diabetes-Faith-Diabetes-Initiative

Phó Giám Đốc Quản Lý của Viện Tâm Linh & Sức Khỏe Stuart Nelson về

Institute-of-Spirituality-Health-VP-Stuart-Nelson-on-Faith-and-Diabetes
Play Video about Institute-of-Spirituality-Health-VP-Stuart-Nelson-on-Faith-and-Diabetes

Tín Ngưỡng và Tiểu Đường

Faith-Diabetes-on-myDiabetesHQ-Live
Play Video about Faith-Diabetes-on-myDiabetesHQ-Live