MyDiabetesHQ

Houston-Diabetes-Peer-Support-Community-People

Về Hỗ Trợ Đồng Nghiệp

Mạng lưới Hỗ Trợ Đồng Nghiệp Tiểu Đường Houston cung cấp hỗ trợ đồng nghiệp cho những người sống với tiểu đường và người chăm sóc của họ.

Hỗ Trợ Đồng Nghiệp kết nối những người sống với một tình trạng mãn tính như tiểu đường. Những người có cùng căn bệnh có thể chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm - bao gồm một số điều mà nhiều nhân viên y tế không có.

Theo Peers for Progress, có bốn chức năng của hỗ trợ đồng nghiệp:

1. Hỗ trợ trong Quản lý Hằng Ngày:

Những người hỗ trợ đồng nghiệp sử dụng kinh nghiệm cá nhân của họ về chế độ ăn, hoạt động thể chất và việc tuân thủ đơn thuốc để giúp người khác tìm hiểu cách quản lý tiểu đường trong cuộc sống hàng ngày của họ. Họ cũng có thể giúp xác định các nguồn tài liệu quan trọng, chẳng hạn như nơi mua thực phẩm lành mạnh hoặc các địa điểm thoải mái và thuận tiện cho việc tập thể dục.

2. Hỗ trợ Xã hội và Tinh thần:

Qua việc lắng nghe thông cảm và động viên, những người hỗ trợ đồng nghiệp là một phần không thể thiếu trong việc giúp bệnh nhân đối mặt với các rào cản xã hội hoặc tâm lý và giữ động viên để đạt được mục tiêu của họ.

3.Kết nối với Chăm Sóc Lâm Sàng và Tài Nguyên Cộng Đồng:

Những người hỗ trợ đồng nghiệp có thể giúp nối liên người bệnh và các chuyên gia y tế và khuyến khích cá nhân tìm kiếm các tài nguyên lâm sàng và cộng đồng khi thích hợp.

4.Hỗ trợ liên tục, kéo dài theo thời gian:

Những người hỗ trợ đồng nghiệp thành công duy trì sự tham gia của bệnh nhân bằng cách cung cấp sự theo dõi tích cực, linh hoạt và liên tục trong dài hạn.

Đối với những người mắc bệnh tiểu đường và người chăm sóc của họ, Hỗ Trợ Đồng Nghiệp mang lại nhiều lợi ích:

Hỗ Trợ Đồng Nghiệp trong Chiến dịch Cities Changing Diabetes Houston

Do CORE Initiative dẫn dắt, Mạng lưới Hỗ Trợ Đồng Nghiệp Tiểu Đường Houston cung cấp các chương trình ở các định dạng khác nhau: Facebook, Zoom và các nhóm gặp nhau trực tiếp trong cộng đồng.

Những người Hỗ Trợ Đồng Nghiệp được đào tạo theo một chương trình học được phát triển bởi Nhóm Hành Động Hỗ Trợ Đồng Nghiệp gồm những người sống với tiểu đường, Các Nhân Viên Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng và các nhà cung cấp dịch vụ y tế. Nó tuân theo các khuyến nghị được đưa ra bởi Peers for Progress tại Trường Y tế Công cộng Gillings thuộc Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill.

Cách Tham Gia

Để tham gia vào nhóm Facebook, vui lòng đăng ký tại đây:
 http://www.facebook.com/groups/139898349987212

Nếu bạn muốn tham gia Hỗ Trợ Đồng Nghiệp qua Zoom hoặc gặp trực tiếp, vui lòng liên hệ Serena Valentine tại
 COREInitiative@peoplenomix.org

Tìm hiểu thêm về Mạng lưới Hỗ Trợ Đồng Nghiệp Tiểu Đường Houston và Khóa Đào Tạo của Chúng Tôi

Tham gia buổi thông tin vào thứ Ba, ngày 6 tháng 6 lúc 6 giờ tối:
Liên kết thông tin buổi họp trực tuyến Zoom
 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAqcOqqpj4vHdablmF8XKREYWDlQEAHku8J

Tham gia Khóa Đào Tạo Hỗ Trợ Đồng Nghiệp Tiểu Đường của Chúng Tôi vào ngày 23-25 tháng 6 năm 2023

Thứ Sáu ngày 23 tháng 6 6 giờ chiều - 8 giờ tối

Thứ Bảy ngày 24 tháng 6 9 giờ sáng - 4 giờ chiều

Chủ nhật ngày 25 tháng 6 9 giờ sáng - 1 giờ chiều

Đào tạo trực tiếp tại Viện Tâm linh và Sức khỏe tại Trung tâm Y tế Texas