MyDiabetesHQ

Physicians-Health-Care-Professionals

Bác sĩ

Dù trong thực hành lâm sàng hay lớp học, quản lý tiểu đường một cách hiệu quả là một công việc phức tạp và đòi hỏi sự tiếp cận theo đội ngũ. Hãy tận dụng những nguồn tài liệu và công cụ giáo dục về tiểu đường này, được thiết kế đặc biệt cho các chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và nhân viên trường học. Chúng đã được tạo ra bởi các chuyên gia từ Chương Trình Giáo Dục về Tiểu Đường Quốc Gia và các tổ chức khác, dựa trên những nghiên cứu khoa học mới nhất.

Cài đặt Lâm sàng và Chuyên Gia Chăm Sóc Sức Khỏe

Những công cụ thực hành lâm sàng và tài liệu giáo dục cho bệnh nhân liên quan đến kiểm soát và phòng ngừa sẽ giúp bạn xác định và tư vấn cho những bệnh nhân có tiền tiểu đường để ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh và làm việc với những bệnh nhân có tiểu đường để kiểm soát và ngăn ngừa những biến chứng khủng khiếp.

Trường học

Tìm các công cụ để trang bị Những công cụ thực hành lâm sàng và tài liệu giáo dục cho bệnh nhân liên quan đến kiểm soát và phòng ngừa sẽ giúp bạn xác định và tư vấn cho những bệnh nhân có tiền tiểu đường để ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh và làm việc với những bệnh nhân có tiểu đường để kiểm soát và ngăn ngừa những biến chứng khủng khiếp.

Liên kết Thông Tin