MyDiabetesHQ

Diabetes-Self-Care-Tips-Main-Banner

Chuyên Gia Chăm Sóc và Giáo Dục về Tiểu Đường là gì?

Play Video about Diabetes-Self-Care-Tips-image1

Hội Chuyên Gia Chăm Sóc & Giáo Dục về Tiểu Đường (ADCES) là một tổ chức thành viên đa ngành nghề, tận tụy trong việc cải thiện chăm sóc tiền tiểu đường, tiểu đường và hỗ trợ tim mạch thông qua giáo dục, quản lý và hỗ trợ đổi mới. Với hơn 12,000 thành viên chuyên nghiệp bao gồm các y tá, dược sĩ, dược sĩ chuyên nghiệp dinh dưỡng và những người khác, ADCES có một mạng lưới rộng lớn các nhà chuyên môn đang làm việc để tối ưu hóa chăm sóc và giảm nguy cơ biến chứng. ADCES cung cấp một mô hình chăm sóc tích hợp giúp giảm chi phí chăm sóc, cải thiện trải nghiệm và giúp các thành viên của nó dẫn dắt để có kết quả tốt hơn.

Hình minh họa các Liên kết Thông Tin